Dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza dla Ministrantów. ogłaszamy konkurs roratni na najdłuższy łańcuch choinkowy. Po roratach u siostry Maksymiliany należy odebrać jeden pasek łańcucha choinkowego, na którym znajduje się zadanie - dobry uczynek do wykonania. Otrzymane paski należy skleić w taki sposób, by utworzone „oczka" połączyły się w jeden „łańcuch dobrych uczynków" Zawieszony na choince będzie przypominał nam o dobrym przygotowaniu się do Świąt Bożego Narodzenia przez adwentowe czuwanie. Najdłuższe łańcuchy zostaną nagrodzone. Na pozostałych czekają nagrody pocieszenia.

Rozważania podczas rorat poświęcone będą w tym roku św. Józefowi. Dlatego spośród dzieci, które przyjdą na roraty i włożą do koszyka przy ambonce kartkę z imieniem i nazwiskiem  będzie wylosowana do zabrania do domu na jeden dzień figurka św. Józefa. Będzie to okazja do wspólnej rodzinnej modlitwy do Opiekuna Świętej Rodziny. Tekst modlitwy wręczony będzie wraz z figurką. Figurkę należy przynieść na roraty następnego dnia, by można było przekazać ją kolejnej rodzinie. 

Po roratach zapraszamy dzieci na śniadanie na plebanii

***

Adwent wprowadza nowy rok liturgiczny, który tym razem przebiega pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Adwent jest wspomnieniem Starego Testamentu - oczekiwania na Mesjasza. Przygotowuje nas do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, ale i kieruje naszą uwagę na duchową gotowość na Ostateczne Przyjście Chrystusa na Sąd, a więc na spotkanie Chrystusa w dniu naszej śmierci oraz w dniu Sądu Ostatecznego. W adwentowym czuwaniu pomaga nam Maryja, której wstawiennictwa przyzywamy w porannych Mszach św. - zwanymi roratami.

Back to top