***

Słowo Akatyst to oznacza nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych, odmawianych na stojąco lub wyłącznie hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny śpiewany stojąco. Akathistos powstał najprawdopodobniej w V-VI wieku, ale nie wiadomo, kto był jego autorem. Kiedy przetłumaczono go na łacinę wywarł ogromny wpływ na średniowieczną poezję maryjną.

Treść 24-zwrotkowego hymnu koncentruje się wokół tematu obecności Maryi w Tajemnicy Słowa Wcielonego i Jego Kościoła. Zwrotki zaczynają się od kolejnych liter alfabetu. Na przemian przeplatają się teksty maryjne i chrystologiczne. Każda strofa zaczyna się od zapowiedzi wydarzenia lub tematu, co ma skierować rozmyślanie ku wnętrzu tajemnicy. Recytację tego hymnu w Roku Jubileuszowym Kościół zatwierdził jako jedną z praktyk religijnych umożliwiających uzyskanie odpustu zupełnego.

Posłuchaj...

Back to top