Aktualności

Chrystus nam się narodził! Sławcie Jego!

W atmosferze Narodzenia Pańskiego na Nowy 2021 rP pragnę przekazać Kochanym Parafianom moje najserdeczniejsze życzenia: Bożego światła, wszelkich Łask, zapału w drodze do świętości, radości z bliskości Boga – Bóg zstępuje na ziemię, by przenosić nas do nieba. Niech Chrystus prawdziwy Przyjaciel ludzi znajduje w Was, w Waszej Rodzinie, prawdziwych swoich przyjaciół. Odkrywania śladów Boga, Jego dobroci i Jego Mądrości w znakach czasu, także pandemii, aby sprostać temu celowi, dla którego Pan nas przeprowadza przez takie doświadczenia.

Niech Matka Boża okrywająca swoim welonem Boże Dzieciątko też okrywa troskliwie Świętym Płaszczem swojej Opieki i Orędownictwa Waszą Rodzinę.

 

2 stycznia 2021 Roku Pańskiego rozpoczynamy spotkania kolędowe, w dobie pandemii koronawirusa inne niż dotychczas, bowiem będziemy z Wami się spotykać głównie nie w Waszych mieszkaniach, ale w Domu Bożym i w tym miejscu wspomnijmy nieodżałowanego Ks. Prał. Józefa Łazickiego, budowniczego naszego kościoła i domu parafialnego, organizatora naszej parafii i pierwszego Jej Proboszcza; jesteśmy bardzo wdzięczni Bożej Opatrzności za Osobę i Posługę duszpasterską, za kapłaństwo ks. Józefa, któremu niechaj Pan wynagrodzi niebem wierną służbę kapłańską. 

Warto w dobie pandemii odkryć na nowo rzeczywistość Kościoła Domowego, którą Sobór Watykański II nazywa Ecclesiola-mały Kościół. Dobrze tę rzeczywistość znały całe pokolenia Ludzi, którzy przeżyli czasy Związku Radzieckiego, gdzie latami nie mieli dostępu do księdza, a mimo tego wiara żyła. Ksiądz nie wszędzie może dotrzeć. Pierwszymi zwiastunami Boga w naszym życiu byli zazwyczaj Najbliżsi, Mama, Tata, Babcia, Dziadek, to Oni nas uczyli modlitwy i zaufania do Boga. Czasem w tej drodze do Boga pomagali inni Ludzie. Niech ten czas izolacji przypomina, że Pana Boga odkrywaliśmy dzięki drugiemu Człowiekowi, którym posłużył się Bóg. I tak teraz w kościele za Was sprawujemy Najświętszą Ofiarę Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa, ale dajemy Wam, Kochani Parafianie, do rąk wodę święconą i prosimy, abyście po powrocie do Waszych domów i mieszkań zwołali swój Domowy Kościół na modlitwę odnowienia Waszego związku z Chrystusem, Waszej Rodziny. 

Rodzina powinna się zgromadzić w pokoju, na stole przygotujemy wszystko jak do kolędy: krzyż, zapalone świece, talerzyk z wodą święconą oraz kropidło. Poniżej podajemy krótki zarys takiej modlitwy poświęcenia Was i mieszkania:

  1. Rozpoczęcie i modlitwa wstępna 

Na rozpoczęcie domowej modlitwy można wspólnie zaśpiewać kolędę (np. „Wśród nocnej ciszy” lub „Gdy się Chrystus rodzi”. 

Ojciec lub Matka mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Pozostali domownicy: Na wieki wieków. Amen. 

Ojciec lub Matka: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. 

Pozostali domownicy: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie, 

Ojciec lub Matka: Módlmy się wspólnie o błogosławieństwo Boże dla naszej rodziny (wszystkich tu mieszkających) słowami Modlitwy Pańskiej. 

Wszyscy razem: Ojcze nasz... 

Ojciec lub Matka: Dobry i miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeń- stwie, zachowaj od nieszczęścia, umacniaj naszą wiarę, a w smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą. 

Pozostali domownicy: Amen.

 

  1. Wezwania w intencjach Kościoła domowego
    Ojciec lub Matka: Ojcze niebieski, wysłuchaj nasze prośby: 

♣  Ojciec lub Matka: Pozostań w tej rodzinie i mieszkaj z nią przez wszystkie dni        nowego roku. 

Pozostali domownicy: Wysłuchaj nas, Panie. 

♣  Ojciec lub Matka: Niech wszyscy domownicy codziennie doświadczają Twojej obecności i pomocy. 

Pozostali domownicy: Wysłuchaj nas, Panie.
♣ Ojciec lub Matka: Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło 

dobrem. 

Pozostali domownicy: Wysłuchaj nas, Panie.
Ojciec lub Matka: Pomóż nam być otwartymi na potrzeby 

bliźnich. 

Pozostali domownicy: Wysłucha nas, Panie. 

Ojciec lub Matka: Chorym członkom naszych rodzin przywróć zdrowie, a naszych zmarłych (...w tym miejscu można wspomnieć z imienia bliskich zmarłych) przyjmij do chwały nieba. 

Pozostali domownicy: Wysłuchaj nas, Panie. 

Wszyscy razem: Ojcze nasz... 

  1. Błogosławieństwo końcowe i zakończenie 

Ojciec lub Matka (... wypowiada następując słowa, czyniąc jednocześnie na sobie znak krzyża): Niech to mieszkanie i wszystkich w nim mieszkających błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. 

Pozostali domownicy: Amen. 

Ojciec lub Matka może teraz wziąć ze stołu krzyż stanowiący własność rodziny i podać go obecnym do ucałowania. Następnie kropi wodą święconą mieszkanie i wszystkich obecnych. 

Na zakończenie można wspólnie zaśpiewać kolędę (np. „Przybieżeli do Betlejem pasterze” lub „Gdy śliczna Panna Syna kołysała”. Jeśli warunki rodzinne na to pozwalają, śpiew kolęd można poprowadzić dalej. Przesyłamy Wam Kochani Parafianie gorące pozdrowienia wraz z naszymi modlitwami

Ks. Proboszcz Zdzisław Rogoziński z wszystkimi Księżmi i Diakonami 

 

Back to top