Aktualności

Zobacz zmiany i ograniczenia wprowadzone w parafii w związku z epidemią koronawirusa.

Zmiany i ograniczenia w parafii

Msze święte

Msze św. odbywają się według normalnego porządku.W naszym kościele obowiązuje ograniczenie liczebności celebracji do 80 wiernych (nie licząc księdza i posługujących). W kaplicy Miłosierdzia Bożego może przebywać jednocześnie do 8 osób. Ponieważ uniemożliwia to uczestnictwo we Mszach św. wszystkim parafianom pozostaje w mocy dyspensa ordynariusza warszawskiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej w kościele. w czasie epidemii. Wobec powyższego osoby, które miałyby przekroczyć ustalone limity zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. transmitowanych przez media. Z naszego kościoła na parafialnym kanale Youtube co niedzielę udostępniamy transmisję dwóch Mszy św. o godz. 10:00 (dla dorosłych) i 11:30 (dla dzieci). Inne transmisje znajdują się na stronie naszej Archidiecezji.

W czasie obecnej epidemii w oparciu o wiedzę lekarską Kościół zachęca do przyjmowanie Komunii św. na rękę przypominając że przepisy liturgiczne przewidują taką formę i podważanie tej praktyki jest sprzeczne z nauką Kościoła, a nawet szkodliwe dla wiernych. Informujemy, że w trosce o zdrowie wiernych, w naszej parafii kapłani przed udzielaniem Komunii św. dezynfekują ręce. Warto także dodać, że ta forma ma nie tyle chronić samą osobę przyjmującą Komunię św., co te, które przyjmują Komunię po niej! W tej sytuacji osoby, które wolą pozostać przy przyjmowaniu Komunii św. do ust proszone są o ustawienie się na końcu procesji. Odnośnie kwestii Komunii św. na rękę umieszczamy dwa filmiki: jeden instruujący, jak przyjmować Komunię św. na rękę, a drugi wyjaśniający zasadność i zgodność tej praktyki z nauką Kościoła.

Kancelaria parafialna

Poranne godziny funkcjonowania kancelarii parafialnej w dni powszednie pozostają bez zmian tj. 9:30-11.00 (poza pierwszą sobotą miesiąca. Popołudniowy dyżur trwa obecnie godzinę krócej tj. 17:00-18:00 (oczywiście z wyjątkiem wszystkich sobót i pierwszych piątków miesiąca).

Przypominamy, że kontakt z kancelarią dostępny jest w godzinach jej funkcjonowania pod numerem +48 22 877 16 79. Poza godzinami kancelarii można kontaktować się z księdzem dyżurnym na numer: +48 799 161 877.

Chrzty

W okresie epidemii chrzty mogą się obywać w każdą niedzielę miesiąca, tyle że pojedynczo i po wybranej Mszy św. Ponadto nie ma piątkowej katechezy przedchrzcielnej (rodzice otrzymują materiały do przeczytania). Wszystkie formalności załatwia się jak dotychczas tj. na ok. 10 dni przed chrztem (termin można ustalić wcześniej).

Spowiedź

Spowiedź odbywa się jak dotąd podczas każdej Mszy św. Dodatkowo, w dni powszednie spowiednik dostępny jest w konfesjonale w godz. 17:30-19:30. Istnieje także możliwość spowiedzi poza konfesjonałem.

Jednocześnie przypominamy, że przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do przystąpienia do Komunii św. w czasie wielkanocnym, a ten trwa do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego tj. w tym roku do 31 maja.

Ponadto informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach wynikających z niemożliwości fizycznej lub moralnej przystąpienia do spowiedzi przed spowiednikiem (tzw. forma zwyczajna), a za taką można w przypadku niektórych osób uznać obawę przed wychodzeniem z domu w okresie epidemii, Kościół dopuszcza także formę nadzwyczajną, która wymaga wzbudzenia żalu doskonałego (pochodzi z miłości Boga kochającego ponad wszystko, a należy wyrazić go poprzez szczerą prośbę o przebaczenie w sposób, w jaki penitent w danej chwili potrafi) i przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej przed kapłanem, gdy tylko ustanie przyczyna niemożności. Zobacz

Forma nadzwyczajna sakramentu pojednania – papież Franciszek

Czy można pojednać się z Bogiem bez spowiedzi? ks. Mirosław Tykfer

Modlitwa wieczorna

Na czas kwarantanny zapraszamy naszych parafian do codziennej, wspólnej modlitwy on-line transmitowanej z naszego kościoła o godz. 20:15 za pośrednictwem Internetu. Modlitwę rozpoczynamy Nieszporami (teksty w brewiarzu lub brewiarzu on-line), po nich cząstka Różańca zakończona odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Dostęp do transmisji poprzez parafialny kanał na Youtube.

Komunikaty i zarządzenia

3 kwietnia: Komunikat Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotyczący praktyki pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.

26 marca: Dyspensa ordynariusza warszawskiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej. w czasie epidemii.

24 marca: Komunikat Przewodniczącego KEP w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń.

17 marca: Zarządzenie Rady Stałej Episkopatu Polski dotyczące środków ostrożności w kościołach w związku z koronawirusem.

14 marca: Orędzie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wygłoszone w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

13 marca: Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Nycza w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

13 marca: Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o ograniczeniu do 50 liczby uczestników Mszy św.

13 marca: Reskrypt kard. Kazimierza Nycza dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

12 marca: Środki ostrożności w Archidiecezji Warszawskiej.

12 marca: Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

 Przydatne strony Internetowe

Dedykowana strona rządowa

Ministerstwo zdrowia

Konferencja Episkopatu Polski

Archidiecezja Warszawska

Back to top