Aktualności

13 stycznia na Mszy św. o godz. 13:00 oprawę liturgiczną zapewnił zespół pod kierownictwem pana Zbigniewa Wołosiewicza. Po Mszy św. zespół dał też koncert kolęd...

 Pan Zbigniew Wołosiewicz od wielu lat jest chórzystą Opery Narodowej w Warszawy. W kierowanym przez niego zespole występują śpiewacy i muzycy z okolicznych parafii, w szczególności sąsiadującej z nami parafii św. Łukasza.

Back to top