Kronika

W naszej parafii od końca sierpnia odbywa praktykę dwóch kleryków: Michał (po lewej) i Łukasz (po prawej).

Kleryk Łukasz Dańczak kończy praktykę w najbliższą niedzielę, by rozpocząć rekolekcje przed piątym rokiem seminarium. Kleryk Michał Bartak pochodzący z warszawskiej parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie na Chomiczówce, gdzie należy do pierwszej wspólnoty neokatechumenalnej, ukończył Archidiecezjalne Liceum Męskie im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie, a następnie wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Jest katechetą w SP nr 236 im. Ireny Sendlerowej na ul. Elekcyjnej. Jego pasją jest muzyka klasyczna, śpiewy dominikańskie oraz gra na gitarze klasycznej. Pozostanie z nami przez najbliższy rok, by przygotować się do święceń diakonatu.

Obu alumnom dziękujemy za pomoc, zwłaszcza w zakrystii podczas przerwy urlopowej naszego zakrystianina pana Jana i życzymy owocnego przygotowania się do święceń diakonatu.

Back to top