Aktualności

8 września na Mszy św o godz. 11:30 uczniowie otrzymali błogosławieństwo na rok szkolny, któremu towarzyszyło poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych.

Dzieciom, młodzieży, studentom i wszystkim, których praca wymaga nieustannego dokształcania się życzymy wytrwałego zdobywania wiedzy, uczciwego podnoszenia swoich kwalifikacji i owocnego rozwijania umiejętności dla dobra społeczeństwa i na Bożą chwałę. Na trud uczenia się niech Wam Bóg błogosławi!

Przypominamy przy okazji szkolną modlitwę przed i po nauce:

Duchu Święty,
który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam ochoty i zdolności,
aby ta nauka była dla nas
pożytkiem
doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki,
pragniemy, abyśmy nią oświeceni,
mogli Cię zawsze wielbić
i wolę Twoją wypełniać.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Back to top