Aktualności

Z dniem 26 sierpnia br. do naszej parafii skierowany został na miejsce księdza Sławomira ksiądz Marcin Klotz.

Ksiądz Marcin pochodzi z Nadarzyna. Poprzednio był wikariuszem parafii Wniebowstąpiena Pańskiego. Choć przychodzi do nas jako rezydent, który w diecezji warszawskiej pełni funkcję wizytatora nauczania religii i rejonowego duszpasterza młodzieży w rejonie Centrum to przejmie część obowiązków wikariusza między innymi pierwszy krąg Domowego Kościoła, nadzór nad szafarzami nadzwyczajnymi, czy kurs przedmałżeński.

Serdecznie witamy ks. Marcina w naszym gronie i życzymy, podobnie jak księdzu Sławomirowi, owocnej posługi na nowym miejscu.

Back to top