Kronika

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2019 r. „Zmartwychwstały Chrystus ostoją naszej nadziei".

Zobacz tekst.

Back to top