Aktualności

Od listopada do maja weekendowe praktyki w naszej parafii odbywa diakon Krzysztof Ważyński.

Urodzony w 1974, pochodzi z Warszawy, większość życia mieszkał na terenie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach. Z zawodu Informatyk - zanim poszedł do seminarium kierował Działem Informatyki w spółce budowlanej POL-AQUA.

Obecnie jest alumnem szóstego roku Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. Powołanie narodziło się w jednej ze Wspólnot Neokatechumenalych przy klasztorze Ojców Paulinów w Warszawie, w której jest od 1988 roku. Przygotowanie w seminarium rozpoczął w roku 2011. Dwuletnie praktyki misyjne w czasie seminarium odbył ewangelizując w diecezji siedleckiej i legnickiej.

Witamy w naszej Wspólnocie i życzymy owocnego czasu przygotowania do święceń kapłańskich!

Back to top