Redditio Symboli 2013

 

W okresie Wielkiego Postu w poniedziałki, po ostatniej Mszy św. wieczornej, w górnym kościele, odbywać się będzie Redditio, czyli uroczyste wyznanie wiary przez braci z 3 Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej naszej Parafii (Ostatnie 2 spotkania: czw. 14 III i pn 18 III). To piękna forma modlitwy i wzmacniania własnej relacji z Chrystusem dzięki świadectwu innych, szczególnie w tym Wielkim Poście i Roku Wiary. Serdecznie zapraszamy.